ยินดีต้อนรับสู่เว็ปบ็อคกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันลอยกระทง 2557

วันลอยกระทง 2557
เป็นกิจกรรมที่แสดงความนับถือต่อพระแม่คงคา

กิจกรรมดอกคูนเกมส์ 2557

ดอกคูนเกมส์ 2557

เป็นกิจกรรมที่รวมพลังสามัคคีให้คณะของตนเอง

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษา 2557
เป็นกิจกรรมที่แสดงความเคราพนับอาจารย์วันแรกของการเรียนการสอน
  โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ